Innkalling til årsmøte 2017

Styret innkaller herved til årsmøte 2017 i Kristiansand Kunstløpklubb.

Tid: 13.Mars 2017 kl. 18.45

Sted: Idda Arena, Mediarommet

Styret oppfordrer alle som har interesse for styrearbeid til å kontakte leder for valgkomitéen, Clare Jortveit. E-post clarej47@gmail.com

Saker som et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet, må sendes inn til krsandkunstlop@gmail.com senest i løpet av søndag 26/2-17. Fullstendig saksliste med saksdokumenter vil bli tilgjengelig for medlemmer senest en uke før årsmøtet.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem i klubben i minst en måned og betalt kontigenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se klubbens Vedtekter.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen styret