Informasjon

Skøyteøvelser

Grunnleggende skøyteøvelser fra NSF (Norges Skøyteforbund) beskriver noen av øvelsene som det fokuseres på for nybegynnere og viderekomne.

Skolemerker

Vi bruker NSFs skolemerker i bronse, sølv og gull for å teste nybegynnere. Les mer om skolemerkene her.

Aspirant tester

I tillegg administrerer vi Test 1, Test 2 og Test 3 på aspirant nivå.

TEST 1

 1. Utfall begge veier forover på buer
 2. Ponny-hopp; på sirkel (forøvelse til skredderhopp/Axel)
 3. Vending begge veier på ett eller to ben
 4. Buer forover utover; løperen skal kunne gli litt på hvert ben før man bytter ben
 5. Chassé på sirkel forover og bakover; løperen skal stå på én skøyte og skyve fra med andre foten.

TEST 2

 1. Legge over forover – begge veier; uten pigger og med rett rygg
 2. Legge over bakover – begge veier; uten pigger og med rett rygg
 3. Tretallsvals utover – begge veier; rytme og vise kontroll, spesielt før 3-tallet og etter byttet av ben
 4. Skredderhopp
 5. Utfall bakover med én legg over i mellom. Vekten må være på det bøyde beinet i utfallet.
 6. Piruett på ett eller to ben; minst 4 omdreininger
 7. Flyver’n forover på bue – begge ben. Frifot i hoftehøyde i min. 2 sek.

TEST 3

 1. Piruett på ett ben; minst 4 omdreininger og korrekt utgang
 2. Tretallsvals innover – begge veier; rytme og gli før og etter 3-tallet
 3. Mohawk-trinn på sirkel – begge veier; rett rygg og vise forståelse for kroppens plassering i forhold til sirkelen (tyngdeoverføring) (innover – innover – utover – utover).
 4. Salchow
 5. Toeloop
 6. Trinn / trinnsekvens; følgende trinn skal vises begge veier/ben og med kontroll: a) Tretall forover utover b) Dobbelt tretall forover utover c) Dobbelt tretall forover innover
 7. Slyngetrinn på sirkel – begge veier; rytme og gli før og etter 3-tallet

Les mer om testene  i NSFs Skøytehåndbok:

NSF Skøytehåndbok