Styret

  • Leder: Tine Johnsen
  • Nestleder (økonomiansvarlig): Hege Jortveit
  • Styremedlem: Dag Aastorp
  • Styremedlem (trenerrepresentant): Charlotte Bergum Nilsen
  • Revisor: Kathrine Salamonsen

Ta gjerne kontakt hvis det er noe dere lurer på:

Epost:             krsandkunstlop@gmail.com

Mobil styret:  Tine Johnsen 99773991

Vedtekter (16. mars 2016)