Styret

  • Leder: Tine Johnsen
  • Nestleder (økonomiansvarlig): Hege Jortveit
  • Styremedlem: Nina Juliussen
  • Styremedlem: Jan Kenneth Hansen
  • Styremedlem: Dag Aastorp
  • Styremedlem (trenerrepresentant): Jeanette Soderstjerna
  • Varamedlem: Renate Natvig
  • Revisor: Kathrine Salamonsen
  • Revisor: Lauma Ubartaite

Ta gjerne kontakt hvis det er noe dere lurer på:

Epost:             krsandkunstlop@gmail.com

Mobil styret:  Nina Juliussen 95 70 82 65

Vedtekter (16. mars 2016)